Կազմակերպություններ

Կազմակերպություններ

...

Համայնք, տեղական ինքնակառավարվող վարչատարածքային միավոր Հայաստանում։

Հայաստանի բոլոր բնակավայրերն առանձին կամ այլ բնակավայրի (բնակավայրերի) հետ ընդգրկված են համայնքների մեջ։ Տարբերում են քաղաքային և գյուղական համայնքներ։ 

Մեկ բնակավայր ընդգրկող համայնքին տրվում է այդ բնակավայրի, երկու և ավելի բնակավայր ընդգրկող համայնքին՝ առավել բնակչություն ունեցող բնակավայրի անվանումը։ Մեկից ավելի բնակավայր ընդգրկող համայնքի վարչական կենտրոն համարվում է առավել բնակչություն ունեցող բնակավայրը։

Գործընկեր լինելու առավելությունը

Ցանկացած ընկերություն, որը զբաղվում է արտադրությամբ, կարող է դառնալ մեր գործընկերը:

Դառնալով մեր գործընկերը` Դուք կկարողանաք բացառիկ հնարավորություն ընձեռել Ձեր հաճախորդներին Ձեր կողմից մատուցվող ծառայություններին կամ նոր ապրանքատեսականուն ավելի մանրամասն ծանոթանալ: